BurayaBirBak.com | Her Telden Paylaşım
Sabit Otizm ve Otizmin Belirtileri Bilgi Ve Paylaşım Alanı - Baskı Önizleme

+- BurayaBirBak.com | Her Telden Paylaşım (http://burayabirbak.com)
+-- Forum: Kadın, Anne & Çocuk Sağlığı (http://burayabirbak.com/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Forum: Çocuk Büyütürken (http://burayabirbak.com/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Konu Başlığı: Sabit Otizm ve Otizmin Belirtileri Bilgi Ve Paylaşım Alanı (/showthread.php?tid=25)Sabit Otizm ve Otizmin Belirtileri Bilgi Ve Paylaşım Alanı - admin - 21-11-2017

s-2886f1fb5ddcc796193de2ac90f651fc79956f73.jpg
2006 seneninde her 150 çocuktan 1’ine otizm teşhisi Konurken , Son zamanlarda Her 68 Çocuktan 1’inde Otizm Görülüyor.Otizm çeşitlilik bozukluğu, doğuştan gelen veyahut hayatın ilk senelerinde ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olarak tanımlanıyor. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen kimi sinir sistemi meselelerinden kaynaklandığı sanılıyor. 2006 seneninde her 150 çocuktan 1’ine otizm teşhisi konurken , son zamanlarda her 68 çocuktan 1’inde otizm görülüyor.

Otizm spektrum bozukluğuna neyin kapı araladığı daha bilinmiyor. Genetik temelli olduğuna ait bulgular tespit etse da hangi gen veyahut genlerin mesul olduğu belirlenebilmiş değil.Otizmin çocuk yetiştirme şekli veya ailenin ekonomik şartlarıyla bir alakası olmadığı artık çoğu insan tarafından biliniyor. Her toplumda, coğrafyada ve ırkta rastlanabildiği gibi, Otizm son zamanlarda rastlanan en yaygın nörolojik bozukluk olarak tanımlanıyor.

Otizm-belirtileri-2319.jpg

Hastalıkları Kontrol Etme ve Tedbire Merkezi’nin verilerine göre, 2006 seneninde her 150 çocuktan 1’inde Otizm rastlanırken, 2012 seneninde her 88 çocuktan 1’inde rastlanıyor. 2014 seneninde ki verilerde ise her 68 çocuktan 1’inde görülüyor.Otizm tanısı konan çocuklarda fark derecelerde öğrenme güçlüğünün yanı sıra zeka geriliği de görülebilir.

Otizm çeşitlilik bozukluğunun nörolojik nedenlerden kaynaklandığı ve Otizm çeşitlilik bozukluğu tanısı konan fertlerin takriben olarak yüzde 35’inde beyindeki anormal elektrik hareketlerine bağlı, nöbet, istemsiz hareketler, şuur yitimi gibi meseleler görülüyor.Otizm bir ruh hastalığı olamamakla beraber belirtileri ruh hastalığı izlenimi verebilir.Her 68 çocuktan birini etkilediği belirtilen Otizmin erkeklerdeki görülme oranı kızlara göre 4,3 kat daha fazla.

1451937009-46221d.jpg

Otizm Nedir?

Otizm, sosyal ve iletişim maharetlerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm çoğunlukla hayatın ilk 2 seneninde ortaya çıkar. Otizmli çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otizmli çocukların büyük bir bölümünde değişik düzeylerde zeka geriliği görülse de, zeka düzeyleri normal otizmli çocuklar da vardır. Ancak genel zeka düzeyleri ne olursa olsun, Otizmli çocuklar etraflarındaki dünyayı idrak etmekte ortak bir zorluk çekerler Bir annenin doğum sonrası çocuğunun (tüm mani grupları dahil olmak üzere) özürlü olma oranı %2dir; Otizmli olması oranı ise %0.5’tir (önceden bu oran 4/10.000 olarak değerlendirilirdi). Bir otizmli çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin ortaya çıkması rizikosu %3 dür. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görünmektedir Her çocuktaki otizm belirtileri ve bunların düzeyi farklılık gösterebilir, bu yüzden otizmin düzeylerini kategorize etmek güçtür. Ayrı olarak, Asperger Belirtisi ve Rett Belirtisi denilen otizm formları da bulunmaktadır.
Otizmin belirtileri nelerdir?

Otizm, üç alanda meselelerle kendini gösterir. Bu alanlar ve bu alanların her birinde gözlenebilecek belirtiler aşağıda bulunmaktadır.


A. Sosyal Etkileşim Meseleleri

1. Sosyal etkileşim için ihtiyaç duyulan sözel olmayan davranışlarda yetersizlik:

Sıra dışı göz kontağı özellikleri: Göz kontağı hiç kurmamak, çok kısa müddetli kurmak ya da alışılmadık biçimde kurmak. Sözgelimi, ansızın bire gözlerini karşısındakinin gözlerine dikmek ve kaçırmak.

Jest ve mimik kullanımında hudutluluk: Konuşurken çok az jest ve mimik kullanmak. Başkalarına ne kadar yakın ya da uzak duracağını ayarlayamamak: Sosyal ortamların gerektirdiği uzaklıkları ayarlayamamak; başkalarına fazla yakın ya da uzak durmak. Ses kullanımında sıra dışılık: Konuşurken alışılmadık ses kalitesi ve vurgu özellikleri göstermek.


2. Yaşa uygun akran ilişkileri geliştirememek: Arkadaşlık kurmakta zorlanmak: Çok az sayıda arkadaşa sahip olmak ya da hiç arkadaş edinememek.

Akranlarla etkileşimde bulunmamak: Kendi yaşıtlarıyla oynamada, konuşmada vb. çok isteksiz davranmak; sözgelimi, sadece kendisinden çok küçük ya da büyük kişilerle etkileşmek. Yalnızca özel alakalara dayalı ilişkiler geliştirmek: Belli kişilerle, yalnızca belli alakalara dayalı olarak (örneğin, favori konularda) etkileşimde bulunmak. Grup içinde etkileşimde bulunurken zorlanmak: Örneğin, işbirliğine dayalı oyunların kaidelerine uymakta zorlanmak.


3. Başkalarıyla zevk, muvaffakiyet ya da alaka paylaşımında hudutluluk: Yalnızlığı tercih etmek: Başkalarının genellikle aile azalarıyla ya da arkadaşlarıyla birlikte yaptığı pek çok şeyi (örneğin; TV izlemek, yemek yemek, oyun oynamak vb.) yalnız başına yapmayı tercih etmek.

Belli olay ya da vaziyetlere başkalarının dikkatini çekme gayreti göstermemek: Örneğin; şaşırtıcı bir vaziyet karşısında başkalarına işaret etmemek, bir şey muvaffak olduğunda başkalarıyla paylaşmamak vb.

Sözel övgü karşısında reaksiyon vermemek: Başkalarının kendisine yönelttiği övgü sözleri ya da sözel onaylamalar karşısında çok az tepki vermek ya da hiç tepki vermemek. Örneğin, memnunluk belirtisi göstermemek.


4. Sosyal-duygusal davranışlarda hudutluluk: Başkalarının ilgisi karşısında tepkisiz kalmak: Birileri kendisine seslendiğinde ya da kendisiyle etkileşmek istediğinde tepki vermemek, duymuyormuş ya da fark etmiyormuş gibi davranmak.

Başkalarının yaptıklarına karşı ilgisizlik: Ortama birinin girmesi, ortamdan birinin çıkması, birinin konuşmaya başlaması gibi, başka çocukların çok ilgisini çeken bazı olaylar karşısında ilgisiz kalmak; böyle durumlarda, gülümseme gibi memnunluk ifadeleri ya da ağlama gibi memnunsuzluk ifadeleri göstermemek.

Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik: Üzülen, ağlayan, kızan, sevinen vb. kişiler karşısında duyarsız davranmak; örneğin, üzgün birini deşarj olma gayreti göstermemek.


B. İletişim Meseleleri

5. Dil gelişiminde gecikme: İki yaşından büyük olup da tek bir sözcük dahi söylememek. Üç yaşından büyük olup da iki sözcüklük kolay ifadeler (örneğin, ‘baba git') kullanmamak. Konuşmaya başladıktan sonra basit bir dilbilgisi yapısı kullanmak ya da belli yanlışları tekrarlamaya devam etmek.


6. Karşılıklı konuşmada zorluk: Karşılıklı konuşma başlatmada, sürdürmede ve sonlandırmada ehemmiyetli meseleler göstermek: Örneğin, bir defa konuşmaya başlayınca, konuşmayı uzun bir monolog şeklinde sürdürmek ve karşısındakilerin yorumlarını göz ardı etmek.

Konuşma konularında seçicilik: Kendi favori konuları dışındaki konularda çok zor ve isteksiz olarak konuşmak.


7. Sıra dışı ya da yinelenen dil kullanmak: Başkalarının kendisine söylediklerini yinelemek. Televizyondan duyduklarını ya da kitaplardan okuduklarını, ilişkisiz vakitlerde ve bağlam dışı olarak yinelemek. Kendisinin uydurduğu ya da yalnızca kendisine mana ifade eden sözleri yinelemek. Aşırı resmilik ve didaktiklik gibi konuşma özellikleri göstermek.

8. Gelişimsel düzeye uygun olmayan oyun: Senaryolu oyunlarda hudutluluk: Oyuncaklarla evcilik, okulculuk, doktorculuk vb. hayali oyunlar oynamamak. Sembolik oyunlarda hudutluluk: Bir nesneyi başka bir nesne olarak (örneğin, küpü mikrofon olarak) kullanarak oyun oynamamak.

Oyuncaklarla alışılmadık biçimlerde oynamak: Örneğin; topu zıplatmak yerine daimi olarak bir eliyle vurmak, Legoları birbirine takıp bir şeyler yapmak yerine sıraya dizmek vb. Sosyal oyunlara karşı ilgisizlik: Küçük yaşlardayken, ‘ce-e' vb. sosyal oyunlara karşı ilgi göstermemek.


C. Hudutlu/Yinelenen İlgi ve Davranışlar


9. Hudutlu alanda, yoğun ve sıra dışı ilgilere sahip olmak: İlgi takıntıları: Bazı konulara karşı aşırı ilgi duymak ve başka konuları dışlayarak sürekli o konularla ilgili konuşmak, okumak, ilgilenmek vb. istemek.
Bazı sıra dışı konulara aşırı ilgi duymak: Örneğin; astrofizik, uçak kazaları ya da sulama sistemleri. İlgi duyduğu konularla ilgili ince detayları hatırlamak: Kendi favori konularındaki en ince detayları bile ezberden bilmek.


10. Belli düzen ve rutinlere ilişkin aşırı ısrarcılık: Belli etkinlikleri her vakit belli bir sırayla yapmak istemek: Örneğin, arabanın kapılarını hep aynı sırayla kapatmak.
Günlük rutinlerde değişiklik olmamasını istemek: Örneğin, haneye gelirken hep aynı rotası izlemek ya da haneye geldiğinde önce televizyonu açıp sonra tuvalete gitmek.
Günlük hayattaki farklıklar karşısında aşırı reaksiyon göstermek: En ufak bir farklık karşısında aşırı kaygılanmak veyahut hiddet nöbeti yaşamak. Farklıkları daha kolay kabullenebilmek için, alana gelecek farklıklarla alakalı evvelce bilgi sahibi olmaya gereksinim duymak.


11. Yinelenen (kendini ikazcı) davranışlar: Sıra dışı beden hareketleri: Sözgelişi; parmak ucunda yürümek, çok yavaş yürümek, kendi ekseni çevreninde dönmek, durduğu yerde sallanmak, değişik bir beden duruşuna sahip olmak vb.
Sıra dışı el hareketleri: Sözgelişi; ellerini sallamak, parmaklarını gözlerinin önünde hareket ettirmek, ellerini değişik biçimlerde tutmak vb.


12. Nesnelerle alakalı sıra dışı ilgiler ve takıntılar: Nesneleri sıra dışı emellerle kullanmak: Sözgelişi, oyuncak arabanın tekerleklerini çevirmek veyahut oyuncak bebeğin gözlerini-açıp kapamak vb. davranışları tekrar tekrar yapmak.
Nesnelerin duyusal özellikleriyle aşırı ilgilenmek: Sözgelişi, eline aldığı her nesneyi koklamak veyahut gözlerinin önünde tutarak ve evirip-çevirerek incelemek. Hareket eden nesnelere aşırı alaka göstermek: Sözgelişi; tekerlek veyahut pervane gibi dönen nesnelere, akan su veyahut yanıp sönen ışık gibi hızlı hareket eden görüntülere uzun müddetlerle bakmak.

Nesne takıntıları: Bir takım sıra dışı nesneleri (sözgelişi, bir silgi veyahut küçük bir zincir parçası) elinden bırakmak veyahut gözünün önünden ayırmak istememek.


Otistik Bozukluk Tanısına Ait Kriterler

Amerikan Psikiyatri Birliği, otistik çeşitlilik bozuklukları içinde yer alan otizm tanısı için: Çocuğun yukarıda sıralanan 12 belirtiden en az altısına sahip olmasını; Bu belirtilerden en az ikisinin sosyal etkileşim meseleleri kategorisinden, en az birer tanesinin ise diğer iki kategoriden (iletişim meseleleri ve hudutlu/yinelenen alaka ve davranışlar) gelmesini kabul etmektedir. Ayrı olarak, bu belirtilerden en az birinin 36 aydan önce varlığı da aranmaktadır. Otistik çeşitlilik bozukluğu şemsiyesi altında yer alan diğer kategoriler için daha değişik kriterler söz konusudur. Mesela, Asperger belirtisi tanısı için, iletişim meseleleri alanında rastgele bir belirti görülmemesi gerekmektedir...

5UV4HT4Q2_resim_27_5_2015_23_b.jpgOtizmden Şüphe Duyulması
Şayet çocuğunuzda otizm olabileceğinden işkilleniyorsanız, en kısa vakitte bu şüphenizle alakalı olarak uzman görüşü almalısınız. Bu amaçla direk çocuk ruh hastalıkları uzmanına veyahut çocuk nörologuna müracaat edebileceğiniz gibi, önce çocuğunuzun doktoruna veyahut sıhhat ocağında çalışan sıhhat personeline de müracaat edebilirsiniz. Otizm Şüphesine Yönelik Doktor ve Sıhhat Personeli Görüşü Alınması Çocuğunuzun gelişimini takip eden çocuk doktoruna, Ana Çocuk Sıhhati Aile Tasarılama Merkezlerinde veyahut sıhhat ocaklarında görev yapan aile hekimlerine, hemşirelere ve ebelere, çocuğunuzda fark ettiğiniz meseleleri ve neden otizmden işkillendiğinizi anlatabilirsiniz. Bu kişiler çocuğunuzun rutin gelişim takibini yaparken sizin otizmle alakalı şüphelerinize da ışık tutabilirler.

Otizm Tanısına Yönelik Teferruatlı Değerlendirme Yapılması


Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek uzmanlar çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologlarıdır. Bu uzmanlar tanı koyma emeliyle otizme yönelik teferruatlı değerlendirme yaparlar. Çocuklarda otizm olup olmadığını, otizmin derecesini, zeka düzeyini, uyum maharetlerini, iletişim maharetlerini ve davranış gelişimini değerlendirmek için çeşitli testler vardır. Çocuk ruh sıhhati uzmanları ve çocuk nörologları teferruatlı değerlendirme esnasında bu testlerin hangilerinin sizin çocuğunuza uygulanması gerektiği ile ilgili sizi bilgilendirirler ve çocuğunuza test2 uygulanması için sizi yönlendirirler.

[img src="https://www.kadinlarkulubu.com/forum/attachments/otizm-samsun-2-jpg.1796265/" alt="otizm-samsun-2.jpg" class="bbCodeImage LbImage">

Özürlü Sıhhat Heyeti Raporu Çıkarılması


Şayet çocuğunuz otizm tanısı alırsa, Özürlü Sıhhat Heyeti Raporu almanız gerekir. Özürlü Sıhhat Heyeti Raporu almak için, bünyesinde Özürlü Sıhhat Heyeti bulunan bir hastaneye müracaat etmelisiniz. Eğitimin Tasarılanması Bir çocuğa otizm tanısı koyulduktan hemen sonra eğitim programının tasarılanması adımına geçilmelidir. Otizmin rehabilitasyonu daimi ve yoğun eğitimdir. Her çocuk gibi sizin çocuğunuzun da bu eğitime hakkı vardır. Bu haktan istifade etmek için yaşadığınız yere en yakın Kılavuzluk ve Araştırma Merkezine (RAM) müracaat etmelisiniz. Bu müracaatla RAM içinde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Heyeti tarafından çocuğunuza eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılır. RAM’da eğitsel değerlendirme ve tanılama süreci nihayetinde çocuğunuz için bir senelik bir eğitsel tasarı hazırlanır. Çocuğunuzun gelişimi RAM tarafından düzenli olarak izler ve eğitsel tasarı her sene RAM tarafından yenilenir. RAM’da hazırlanacak eğitsel tasarıda çocuğunuzun hangi eğitim ortamında eğitim görmesinin uygun olacağına ait görüş de belirtilir.

[img src="https://www.kadinlarkulubu.com/forum/attachments/cocuk-otizm-jpg.1796267/" alt="cocuk-otizm.jpg" class="bbCodeImage LbImage" >

Eğitim Ortamına Yerleştirme Yapılması

RAM’da hazırlanacak eğitsel tasarıdaki görüş doğrultusunda şehir veyahut kaza Ulusal Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Heyeti, otizmli çocuğunuz için en uygun olan eğitim ortamına yerleştirme kararı verir.

Yerleştirme seçenekleri şunlardır:

Kaynaştırma: Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren çocukların eğitimlerini normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği resmî veya özel okullarda sürdürmeleridir. Özel eğitim gerektiren çocuk okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim müesseselerinde kaynaştırma eğitimi alabilir.

Özel Eğitim Sınıfı: Özel eğitim sınıfları, resmi ve özel okul bünyesinde özel eğitim gerektiren talebeler için açılan sınıflardır.

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM): Mecburi öğrenim çağında olup normal ilköğretim programlarına devam edemeyecek özelliklerde olan otizmli talebeler için resmî ve özel otistik çocuklar eğitim merkezleri (OÇEM) vardır.

Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi: İlköğretimlerini bitiren, genel ve mesleksel ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış otizmli fertler otistik çocuklar iş eğitim merkezlerine devam edebilirler.
otistik-cocuklar-otizm.jpg

Çocuğunuzun eğitim ortamına yerleştirilme süreci biraz zaman alabilir. Bu süreci hızlandırmak için siz de çocuğunuza uygun eğitim ortamlarını araştırabilirsiniz. Bu arayışta karşılaşabileceğiniz meseleler sakın sizi yıldırmasın! Ülkemizde otizmli çocuklara uygun eğitim ortamı ya da öğretmen olmaması gibi meselelerin çözümü için Ulusal Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları çok yoğun gayret harcamaktadır. Bu çabalar neticeninde yarının bugünden daha güzel olacağına inanıyoruz.

Özel Eğitim Giderlerinin karşılanması: Ülkemizde resmi eğitim müesseselerinde verilen özel eğitim hizmetleri fiyatsızdır ve devlet tarafından karşılanır. Ancak; özel özel eğitim müesseselerinden verilen özel eğitim hizmetleri fiyata tabidir. Bu fiyatın belli bir bölümünde devlet tarafından karşılanır. Çocuğunuzun bir özel, özel eğitim müesseseninden; örneğin, rehabilitasyon merkezinden ya da özel eğitim kursundan destek eğitim alabilmesi; ayrı olarak, bu hizmetin bedelinin devlet tarafından karşılanabilmesi için de RAM’a müracaat etmeniz gerekir. Özel eğitim okul ve müesseseleri ile özel eğitim sınıflarındaki gündüzlü talebelerin okula erişimleri Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından fiyatsız sağlanır. Özel eğitim müesseselerinde gündüzlü olarak okuyan parasız yatılılık koşullarını taşıyan talebelere genel bütçeden karşılanan ödenekle fiyatsız olarak öğle yemeği verilir. Ağır düzeydeki engellinin hanede bakımı karşılığında, ihtiyacı olan ailelere, anne-babaya ya da vasiye her ay bir asgari fiyat meblağında ödeme yapılır. Bakıma muhtaç özürlüye ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım ücreti, hizmetin verilmesini takip eden ay içinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aileye ödenir.

Engelli/Özürlü İbaresi Alınması: Çocuğunuzun nüfus cüzdanına ilave edeceğiniz ‘engelli/özürlü’ ibaresi ile bir hayli kolaylık ve indirimden yararlanabilirsiniz.


LEGAL HAKLAR OTİZMLİ ÇOCUĞUNUZUN EĞİTİM HAKKI VAR!

Her çocuğun yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun imkanları ile gerekli tıbbi bakım hakkı vardır (Çocuk Hakları Bildirgesi, İlke 4). Fiziksel, zihni ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli rehabilitasyon, eğitim ve bakım sağlanmalıdır (Çocuk Hakları Bildirgesi, İlke 5). Çocuğunuzun eğitim hakkı, anayasamız ve yasalarla belirlenmiş, garanti altına alınmıştır. Anayasamızın 42. maddesi ‘Hiçbir fert eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz’ der.

Anayasal Tertip etmeler

Anayasamızın 41., 42., 49., 50., 60., ve 61. maddeleriyle ailenin eğitim-öğretim ve çalışma hakkı ve sorumluluğu ile sosyal güvenlik hakkı konularında herkesin yasa önünde eşit olduğu dile getirilmiştir. 61. maddede ise ‘Devlet sakatların savunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı önlemler alır’ ifadesi bulunmaktadır. Anayasamızın bu maddeleri engelli bireyler için oluşturulması şart olan tertip etmelere ışık tutmuştur. Başka bir deyişle devletimiz, sizin otizmli çocuğunuz da dahil olmak üzere her çocuğa ihtiyaçlarına en uygun eğitimi ücretsiz olarak vermekle yükümlüdür. Bu El Kitabının emeli, çocuğunuzun eğitim hakkını kullanabilmesinde size bir yol haritası çizmektir. Otizmli çocuğunuz eğitim hizmetlerinden nasıl faydalanabilir? Özel eğitim gerektiren çocukların eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri iki evrede olası olur: Birinci evrede, Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak her şehirde ve büyük kazalarda bulunan Kılavuzluk ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) müracaat etmek gerekir. Bu müracaatla, RAM bünyesindeki Özel Eğitim Değerlendirme Heyeti tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılama gerçekleştirilir. İkinci evrede ise, Ulusal Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Heyeti tarafından çocuğun eğitim ortamına yerleştirilmesi kararı alınır.Bu evreler ve heyetler aşağıda teferruatlı olarak izah etmektedir.

1. Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Kılavuzluk ve Araştırma Merkezine (RAM) eğitsel değerlendirme ve tanılama için müracaatın. Şayet çocuğunuza otizm tanısı konmuşsa; eğitsel değerlendirmesinin yapılması, eğitim ortamına yerleştirilmesi ve devletin sağlayacağı özel eğitim desteğinden istifade etmesi için şehrinizdeki veyahut kazanızdaki RAM’a müracaat etmeniz gerekir.

Eğitsel değerlendirme ve tanılama nedir?
Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, çocuğun tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenir. Ayrıca, çocuğun hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin teklifte bulunulur. Çocuğun eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM’da oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Heyeti tarafından çeşitli testler ve bireyin özelliklerine uygun diğer ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada çocuğun tıbbî değerlendirme raporu ile zihinsel, fiziksel, tinsel, sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik alanlardaki eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden faydalanma müddeti ve ferdi gelişim raporu dikkate alınır. Eğitsel değerlendirme ve tanılama neticeninde özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen çocuklar için Özel Eğitim Değerlendirme Heyeti Raporu ve Eğitim Planı hazırlanır. Bu belgeler, özel özel eğitim müesseselerinden eğitim ve destek eğitim hizmeti alan talebeler için her sene yenilenir.


Özel Eğitim Değerlendirme Heyetinde kimler bulunur?

Özel Eğitim Değerlendirme Heyeti, RAM müdürü veyahut görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; a) RAM’daki özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı, b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir kılavuz öğretmen, c) Görme, duyma ve zihni engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen, ç) Gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen, d) Ferdin velisi, e) Varsa, bir çocuk gelişimi ve eğitimcisinden oluşur. Özel Eğitim Değerlendirme Heyetine gerektiğinde; eğitim programcısı, odyolog, psikolog, psikometrist, sosyal çalışmacı, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, uzman hekim gibi diğer meslek personellerinden seçilecek birer kişi, çıraklık ve yaygın eğitime gidecekler için alakalı müessese temsilcisi, özel eğitim gerektiren ferdin çalıştığı müessesedeki iş yeri temsilcisi de katılabilir. Özel Eğitim Değerlendirme Heyetince, bilgilerine müracaat edilmek üzere; özel eğitim gerektiren ferdin sınıf ve alan öğretmeni, sınıf kılavuz öğretmeni, kayıtlı olduğu okulun veya müessesenin müdürü, müracaat yapan kurum temsilcisi, özel eğitim hizmetleri heyet azası, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim azası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de çağrılabilir.Çocuğunuzun eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılması için bir arzuhal yazmanız gerekir (Ek 1, dilekçe örneği). Dilekçenizin ekine aşağıdaki evrakları koymayı unutmayın!

otizm_2.jpg

Eğitsel değerlendirme ve tanılama için RAM’a verilecek Dilekçe ile birlikte gereken evraklar nelerdir? a) Bireyin, velisinin yada okul/kurum idaresinin yazılı başvurusu b) Okula/kuruma kayıtlı talebeler için bireysel gelişim raporu c) Herhangi bir okula/kuruma kayıtlı olmayan bireyler için müracaat ettiği RAM’ın mesuliyet bölgesi içinde ikamet ettiğini gösteren doküman ç) Gerektiğinde tıbbî tanılama konusunda sağlık kurulu raporu d) Çocuğun 3 adet resimi e) Çocuğun T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi RAM bünyesindeki Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu, 60 gün içinde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunu ve Eğitim Tasarınını hazırlamakla yükümlüdür. Bu belgeler doğrultusunda Heyet ayrı olarak çocuğun hangi eğitim ortamında eğitim almasının uygun olduğuna ait teklifte de bulunur. Bu süreçte
ailenin görüşü çok ehemmiyetlidir. Kurula çocuğunuz ile ilgili bilgi verebilir ve nerede eğitim almasını istediğinizi bildirebilirsiniz.

2. Eğitim Ortamına Yerleştirme Ulusal Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Heyeti, Özel Eğitim Değerlendirme Heyeti Raporu ve Eğitsel Tasarı doğrultusunda özel eğitim gerektiren çocukları en uygun resmi okul veya müesseseye yerleştirir. Çocuğun yaşına ve özelliklerine göre yerleştirilebileceği eğitim ortamları ilerleyen bölümlerde teferruatlı olarak izah etmektedir. Özel Eğitim Hizmetleri Heyetinde kimler bulunur? Özel Eğitim Hizmetleri Heyeti, alakalı şehir yada kaza Ulusal Eğitim Müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında bir özel eğitim veyahut kaynaştırma müessesesi müdürü, bir kılavuz öğretmen ve gezerek özel eğitim hizmeti veren bir öğretmenden oluşur. Gerektiğinde Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna talebenin velisi, RAM temsilcisi, talebenin yerleştirilmesi düşünülen kurumun temsilcisi gibi kişiler de katılabilir. Otizmli çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Dolayısıyla, çocuğunuzun en uygun eğitimi alması için kesinlikle bu kurula katılın.

Yaşlara Göre Eğitim İmkanları


Şayet çocuğunuz 3 yaşından küçükse ve otizm ya da YGB tanısı almışsa, erken küçüklük dönemi eğitimi alabilir. Bu eğitim, çocuğun doğrudan eğitimi, çocuğun eğitimine katkı sağlamak emeliyle ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi yoluyla okul ve kurumlarda veya gerektiğinde hanede yürütülür. Eğitimin planlanması ve koordinasyonu RAM bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından yapılır.

Şayet Çocuğunuz 3-6 yaşları arasındaysa, okulöncesi özel eğitim alabilir. Özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitimi zaruridir. Ancak, çocukların gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak okul öncesi eğitim dönemi müddeti bir yıl uzatılabilir. Okulöncesi eğitim, mümkünse normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği yuva ya da anaokulu gibi okulöncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma yoluyla sağlanır. Kaynaştırmadan istifade edemeyen çocuklar ise okulöncesi düzeyde eğitim veren özel eğitim müesseselerine veyahut özel eğitim sınıflarına devam etmelidir.

Şayet çocuğunuz 7-14 yaşları arasındaysa, normal gelişim gösteren çocuklarla beraber bir ilköğretim okulunda kaynaştırma eğitimi alabilir. Bunun olası olmadığı vaziyetlerde ise, bir otistik çocuklar eğitim merkezine (OÇEM) veyahut normal ilköğretim bünyesinde bir özel eğitim sınıfına devam edebilir. Okul öncesi eğitimini bitiren veya mecburi ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim gerektiren çocukları devam edecekleri eğitim ortamına hazırlamak emeliyle ilköğretim okullarında ve özel eğitim müesseselerinde hazırlık sınıfları açılabilir. Hazırlık sınıfında öğrenim müddeti bir senedir.


Şayet çocuğunuz 15-21 yaşları arasındaysa ve ilköğretim diplomasına sahipse, ortaöğretimini evvela kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleksel ortaöğretim müesseselerinde sürdürmelidir. Ancak, çok gerekirse, sayıları çok hudutlu olan özel eğitime ihtiyacı olan fertler için açılmış ortaöğretim müesseselerine da gidebilir. İlköğretimlerini bitiren ancak çeşitli nedenlerle ortaöğretime devam edemeyen fertler, uzaktan öğretim yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleksel Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdürebilirler. Mecburi öğrenim çağı dışında kalan ve genel eğitim programlarından istifade edemeyecek vaziyette olan otizmli çocuğunuz; temel hayat maharetlerini geliştirmek, topluma uyum sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik maharetler kazanmak emeliyle değişik konu ve müddetlerde meslek kurslarına veyahut otistik çocuklar iş eğitim merkezlerine devam edebilir. Hali hazırda Türkiye’de otizmli çocuklar için iki adet resmi iş eğitim merkezi bulunmaktadır ....Ayrıca, aileler otizmli çocukları için halk eğitim merkezlerinde meslek kursu açılması talebinde bulunabilirler.

otizm_0.jpg

Eğitim Ortamları 1. Kaynaştırma

Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren çocukların eğitimlerini normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği resmî veya özel okullarda sürdürmeleridir. Özel eğitim gerektiren çocuk okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında kaynaştırma eğitimi alabilir. Kaynaştırmaya devam eden özel eğitim talebelerine ve bu talebelerin öğretmenlerine gerekli destek hizmetler devlet tarafından sağlanmalıdır. Destek hizmetler, özel eğitim talebelerinin kaynaştırma ortamlarına uyum sağlamalarına ya da ders programlarında gerekli uyarlamaların yapılmasına yönelik hizmetlerdir. Özel eğitim gerektiren çocuğunuz okuldaki zamanının tümünü normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıfta geçirebileceği gibi (tam zamanlı kaynaştırma), okuldaki zamanının bir bölümünü özel eğitim sınıfında da geçirebilir (yarı zamanlı kaynaştırma). Çocuğunuzun tam zamanlı olarak mı yoksa yarım zamanlı olarak mı eğitim almasının daha uygun olacağına, çocuğunuzun eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre ilgili kurullar ve aile tarafından karar verilir.Çocuğunuzun izlediği program temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda Ferdi Eğitim Programı (BEP) hazırlanır. BEP hazırlanması emeliyle çocuğunuzun devam ettiği okul veyahut müessesede ferdileştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme birimi oluşturulur. BEP geliştirme birimi, okul/müessese müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen (varsa), b) Bir kılavuz öğretmen, c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, ç) Talebenin sınıf öğretmeni, d) Talebenin dersini okutan alakalı alan öğretmenleri, e) Talebenin velisi ve f) Talebeden (katılabilecek özelliklerdeyse) oluşur. BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine müracaat edilmek üzere RAM’daki özel eğitim değerlendirme heyetinden bir azanın katılımı da sağlanır. BEP geliştirme biriminin çalışma asalları okul/müessese idaresince belirlenir. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve müesseselerde talebenin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal ve psikolojik ortam tertip etmeleri yapılır. Bu okul ve müesseselerde talebeye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi emeliyle özel araç-gereçler, eğitim materyalleri, öğretim metotları ve talebe başarısını değerlendirme metotları kullanılır; ayrı olarak, destek eğitim odası açılır. Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve müesseselerdeki personel, diğer talebeler ve onların aileleri; özel eğitime ihtiyacı olan fertlerin özellikleri ile ilgili RAM ve okuldaki BEP geliştirme birimindeki alakalı kişiler tarafından bilgilendirilir. Okul ve müesseselerde, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak talebelerin bir sınıfa en fazla iki talebe olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden talebelerin destek eğitim hizmeti almaları için ihtiyaç duyulan tertip etmeler okul tarafından yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir


2.Özel Eğitim Sınıfı Özel eğitim sınıfları, resmi ve özel okulların bünyesinde özel eğitim gerektiren talebeler için açılan sınıflardır. Hangi okullarda hangi mani gruplarına yönelik özel eğitim sınıfları açılacağına Ulusal Eğitim Müdürlükleri karar verir. Otizmli çocuklar için açılan özel eğitim sınıflarında sınıf mevcudu en fazla 4 talebedir. Özel eğitim sınıfını bitiren talebelere diploma verilmez, okur-yazarlık vesikası verilir.


3. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) Zorunlu öğrenim çağında olup normal ilköğretim programlarına devam edemeyecek özelliklerde olan otizmli öğrenciler için resmî ve özel otistik çocuklar eğitim merkezleri (OÇEM) açılır. OÇEM’ler gündüzlü eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: OÇEM’lerde bireylerin öz bakım ve günlük yaşam yetenekleri ile işlevsel akademik yeteneklerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak emeliyle Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak her çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır. Bu bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireysel Eğitim Planlarında yer alan emel ve davranışlar dikkate alınır. OÇEM’lerde; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin müddeti ve haftalık ders saati sayısı Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından belirlenir. Zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar sekizinci sınıfı bitiremeyen OÇEM öğrencilerine en çok iki öğretim yılı daha okula devam etme hakkı verilebilir. OÇEM’e devam eden her öğrenci için yılda iki kez olmak üzere bireysel gelişim raporu hazırlanır. Bu rapor sömestir ve öğretim yılı sonunda karneyle birlikte öğrenci velisine gönderilir. Öğrencinin gelişiminin ailesi tarafından izlenerek eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla hazırlanan raporda; öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan bilgi ve yetenekleri kazanım düzeyi detaylı olarak gösterilir. Karneler ve bireysel gelişim raporları sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. OÇEM’lere devam eden öğrenciler başarısız notla değerlendirilemez. OÇEM’lere devam eden öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları dahilinde, yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı derslere ve sosyal etkinliklere katılması mümkündür. Bu amaçla otizmli çocuğunuz için RAM’a müracaat edebilirsiniz.


4. Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi İlköğretimlerini bitiren, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış otizmli bireyler otistik çocuklar iş eğitim merkezlerine devam edebilir. Bu merkezlerde, akademik bilgi ve yeteneklerin yanı sıra iş eğitimi uygulamaları da bulunur. Türkiye’de İzmir’de Sabahat Akşiray İş Eğitim Merkezi ve İstanbul’da Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi olmak üzere iki adet İş Eğitim merkezi bulunmaktadır.


Legal Tertip etmeler


1475 sayılı İş Yasayı (1971) ve 1615 sayılı Gümrük Yasayı (1972) 1739 sayılı Ulusal Eğitim Temel Yasayı (1973) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Yasayı (1983) 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasayı (1983) 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasayı (1986) 3360 sayılı İl Özel İdare Yasayı (1987) 573 sayılı Yasayı (1997) 5378 sayılı Özürlüler Yasayı (2005) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006)


573 Sayılı Özel Eğitim İle ilgili Yasa Kararında Kararname kararlarına göre:
• Özel eğitim gerektiren tüm fertler, alaka, istek, yeterlilik ve kabiliyetleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden istifade ettirilir.
• Özel eğitime erken başlamak asaldır.
• Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren fertleri sosyal ve fiziksel etraflarından olası olduğu kadar ayırmadan tasarılanır ve yürütülür.
• Özel eğitim gerektiren fertlerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, emel, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer fertlerle beraber eğitilmelerine öncelik verilir.
• Özel eğitim gerektiren fertlerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak müessese ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.
• Özel eğitim gerektiren fertler için ferdileştirilmiş eğitim tasarısı geliştirilmesi ve eğitim programlarının ferdileştirilerek uygulanması asaldır.
• Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması asaldır.
• Özel eğitim siyasetlerinin geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren fertlerin örgütlerinin görüşlerine ehemmiyet verilir.
• Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren fertlerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde tasarılanır.
• Tanısı konmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitim mecburidir. Bu eğitim özel eğitim okulları ve diğer okul öncesi eğitim müesseselerinde verilir.
• Her evredeki tanılamada, ferdin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme neticeleri dikkate alınarak eğitim emelleri ve hizmetleri tasarılanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir.


Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Özel eğitim gerektiren fertlerin mecburi öğrenim çağı, okul öncesi dönemi de içine alan 3-14 yaş grubunu kapsar. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, bu yaş grubuna yönelik olan özel eğitim hizmetleriyle beraber, 0-3 yaş ve 15 yaş sonrası gruba yönelik özel eğitim hizmetlerini de tertip etmektedir.

İtirazlar ve İşleyiş

• Ulusal Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Heyetinden 15 gün içinde yanıt alamazsanız İdare Mahkemelerine müracaat edebilirsiniz.

• Aile, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer kez olmak üzere, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde karşı çıkabilir.

• Okul ve müesseselerdeki kılavuzluk ve psikolojik müracaat etme hizmetleri yürütme komisyonu, okula/müesseseye kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci neticeninde, talebeyle alakalı eğitsel değerlendirme ve tanılama veyahut yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde, yine değerlendirilmesi isteğiyle Özel Eğitim Hizmetleri Heyetine karşı çıkabilir.

• Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarıyla alakalı Özel Eğitim Hizmetleri Heyetine yapılacak itirazlar incelenerek, en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Netice, veliye, okula/müesseseye ve RAM’a yazılı olarak bildirilir. 30 gün içinde cevaplamaması halinde, idare mahkemesine müracaat edebilirsiniz.

• Özel Eğitim Hizmetleri Heyetine yapılacak itirazların değerlendirilmesinde, gerektiğinde üniversitelerin alakalı bölümleri konusunda meslek personellerinin görüş ve teklifleri dikkate alınır.

• Özel eğitim gerektiren fertlerin okul ve müesseselere kayıtlarında özel eğitim hizmetleri heyeti tarafından yerleştirme kararı alınmış olması koşulu aranmaz. Ancak, bu talebeler için yerleştirme kararı alınması ile ilgili okul/müessese idaresi ihtiyaç duyulan resmî işlemleri başlatır. Talebenin kayıtlı olduğu okul veya müessese, yerleştirme kararına uygun ise talebe bulunduğu okul veyahut müessesede öğrenimine devam eder. Değişik bir yerleştirme kararı olması hâlinde ise talebenin yerleştirme kararına uygun okula nakli ile ilgili ihtiyaç duyulan işlemler yapılır.

• Mecburi öğrenim çağındaki özel eğitim gerektiren fertler için, gündüzlü okul ve müesseselere kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma koşulu aranmaz.

• OÇEM’lere ve iş okullarına devam eden talebelere, okul idaresinin en az iki kez yazılı ikazına karşın mazeret göstermeksizin 70 iş günü daimi devamsızlık yapmaları vaziyetinde devamsızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılır. İki sene peş peşe devamsızlık hasebiyle sınıfta kalan talebelerin kaydı silinir. İş eğitim merkezlerinin kurs programına mazeret göstermeksizin 70 iş günü daimi devam etmeyen kursiyerler ise, izleme ve yöneltme kurulu tarafından programdan çıkartılır.


Çocuğunuzun Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması

Resmî eğitim kurumlarında verilen özel eğitim hizmetleri ücretsizdir. Ancak, özel özel eğitim kurumlarında verilen özel eğitim hizmetleri ücrete tabidir. Bu ücretin belli bir bölümü devlet tarafından karşılanır. Çocuğunuzun bir özel özel eğitim kurumundan, örneğin rehabilitasyon merkezinden ya da özel eğitim kursundan destek eğitim alabilmesi ve bu hizmetin bedelinin devlet tarafından karşılanabilmesi için RAM’a müracaat etmeniz gerekir. Bu başvuruda RAM’a sunulması gereken dilekçe örneği Ek 2’de bulunmaktadır. Başvurunuz RAM bünyesindeki Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanır. Destek eğitim kararı çıkması durumunda çocuğunuzun bir özel özel eğitim kurumundan alacağı ayda en fazla 6 saat bireysel, 4 saat grup eğitiminin ücreti Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanabilir. Ancak, bunun için, çocuğun hem bireysel hem de grup eğitimine ihtiyacı olduğu, RAM tarafından hazırlanan Eğitsel Planda belirtilmelidir. Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki gündüzlü öğrencilerin okula erişimleri Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz sağlanır. Gerektiğinde bu konuda mahalli idareler ve eğitim kurumları arasında işbirliği yapılabilir. Özel eğitim kurumlarında gündüzlü olarak okuyan ve parasız yatılılık koşullarını taşıyan talebelere genel bütçeden karşılanan ödenekle fiyatsız olarak öğle yemeği verilir. Ağır düzeydeki engellinin hanede bakımı karşılığında, ihtiyacı olan ailelerde, anne-babaya veyahut vasiye her ay bir asgari fiyat meblağında ödeme yapılır. Bakıma muhtaç özürlüye ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi vaziyetinde, bakım fiyatı, hizmetin verilmesini takip eden ay içinde Sosyal Hizmetler Şehir Müdürlüğü tarafından aileye ödenir.


Özürlü/özürlü ibaresi neler sağlar?


Çocuğunuzun nüfus cüzdanına ilave edeceğiniz ‘özürlü/özürlü’ ibaresi ile bir hayli kolaylık ve indirimden yararlanabilirsiniz. Sözgelişi: • Çeşitli müessese ve kuruluşlardan istenen rapor yenileme işlemlerinden kurtulabilirsiniz. • Gelir Vergisi indiriminden istifade edebilirsiniz (Gelir vergisi indirimi, özürlü ferdin rastgele bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması vaziyetinde kendisine bakmakla yükümlü olan kişi için de geçerli olacaktır). • Devlet Demir Yolları ile yolcu etmesi ve özür oranının %40 veya üstü olması halinde çocuğunuz %50 indirimden istifade edebilir. • Havayolları ile yolcu etmesi ve özür oranının %50 veya üstü olması halinde çocuğunuz %40 indirimden istifade edebilir. • Mahalli İdarelerin alacağı kararla çocuğunuz ve çocuğunuza eşlik eden kişi belediye otobüslerinden fiyatsız yada indirimli olarak istifade edebilir. • Sinema, tiyatro vb. etkinlikler için çocuğunuz indirimli bilet alabilir.


Ek 1: Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne eğitsel değerlendirme ve tanılama için vereceğiniz dilekçe örneği:


Tarih T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Velisi bulunduğum [çocuğun TC kimlik numarası> TC kimlik numaralı kızım/erkek çocuğum [çocuğun isimi] hakkında ekte yer alan Sağlık Kurulu raporu tertip etmiştir. Kurumunuz tarafından çocuğum hakkında eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılması ve çocuğumun ikametgahımıza en yakın eğitim kurumuna yönlendirilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla, İsim Soyadı İmza Adres Telefon Numarası


Ek 2: Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne çocuğunuzun ücretsiz destek eğitimden yaralanması için vereceğiniz dilekçe örneği:

Tarih T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne İlgi: Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması Velisi bulunduğum [çocuğun TC kimlik numarası] TC kimlik numaralı kızım/erkek çocuğum [çocuğun isimi] Ulusal Eğitim Bakanlığınca yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, özel eğitime muhtaç bir kız/erkek çocuğudur. Kendisinin eğitimi [Özel Eğitim Kurumu’nun isimi] nezdinde gerçekleştirilmektedir. [Özel Eğitim Kurumunun isimi]’n aylık eğitim gideri [eğitim ücreti meblağı] YTL’dir. Mevzubahis tutarı karşılayacak ekonomik güce sahip bulunmamaktayım. Bu sebeple, ilgili mevzuat uyarınca velisi bulunduğum [çocuğun isimi]’un özel eğitim giderlerinin devletçe karşılanmasını arz ederim. Saygılarımla, İsim Soyadı İmza Adres Telefon Numarası


Diğer Önemli Hususlar Çocuğunuzu yılda en az bir kez düzenli olarak doktor kontrolüne götürmeyi savsaklamayın. İnternetten ve etrafınızda buluna dernek ve vakıflardan otizm hakkında bilgi edinmeye devam edin.Ülkemizde otizmle ve özel eğitimle ilgili tertip eden konferans, kurultay ve sempozyum gibi ilmi toplantıları takip edin. Bu toplantılarda otizmle alakalı bilgilerinizi artırabilirsiniz; ayrı olarak, eğitmenlerle, uzmanlarla ve diğer ailelerle tanışabilirsiniz.